Български именник

Чества се със заповед на министъра на отбраната от 18 ноември 1968 г.