Български именник

Още за имената

ЕТИМОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИМЕНА

Направило ли ви е впечатление, че имената на архангелите в библията "се римуват"? Михаил, Гавраил, Рафаил не са кръстени случайно - всички те съдържат частичката ил, с която на иврит се означава Бог. А забелязвали ли сте каква голяма част от имената в секцията "Е" започват с Ев-? От Евлоги, през Евгения до Евангелина всички те съдържат гръцката частица eu - добро. Ако се зачетете по-внимателно в имената, непременно ще забележете че има елементи, които се повтарятотново и отново. На тази страница съм събрала най-често срещаните от тях - за тези които се интересуват от етимология или просто искат да се позабавляват и да се опитат сами да преведат името си.

a - частицата за отрицание в гръцкия език. Далеч не всички гръцки имена които започват с "а" съдържат тази частица, но някои като Атанас и Алипи са примери за нещо "не".

alexein - защитавам (гръцки). Александър, Алексей, Алекси и женските им съответствия са все защитници на нещо.

anа - горе (гръцки). Анастасия (възкресение, или буквално - ставане горе) и Анатоли (изгрев, или буквално - горе е светло) са от "горните" имена. Ана и Анна, обаче, идват от друг език.

andros - мъж (гръцки). Александър и всички имена с наставката -андър, както и Андрей са примери за използването на тази тъй важна думичка :).

angelos - новина (гръцки). Противно на общото мнение, "ангел" не значи безкрайно добро същество, а просто вестител. Ангел, Рангел, Евангелина и техните варианти са все имена свързани с новините.

бал - от старославянското балувам (лекувам). Имената Балин/Балина, Баломир/Баломира, Балослав/Балослава и т.н. са свързани с лечителство.

бел - от името на цвета "бяло". Бялото се свързва с доброто и чистотата - Белчо и всевъзможните му варианти носят в себе си именно тази символика.

бог/бож - Бог или божествен (славянски). Голяма част от имената съдържащи тази частица са възникнали като превод на гръцките имена съдържащи "теос" (вж theos).

вел - от велик (български). Вела, Велко и различните им форми съдържат тази частица.

genes - начало (гръцки). Генади и Евгени са примери за имена свързани с раждане или в по-широк смисъл - произход.

geo - земя (гръцки). Георги, Гея са сред "земните" гръцки имена.

дан - от даден (славянски), понякога синоним на "дар". Богдан и Живодан носят в себе си етимологията на даден, подарен.

дар - подарък (славянски). Всяко дете е дар за своите родители, но Дара, Дарко и техните форми, както и имена като Китодар, Божидар държат да подчертаят това.

добр - добър (славянски). Естествено, всеки родител иска детето му да е добро, затова Добри и Добра имат много форми.

doros - подарък (гръцки). Най-често се използва заедно с theos - бог, за да образува имена като Теодор или Доротея

драг - обичан (славянски). Също като "добр-" е често срещана съставка в славянските имена.

еu - добро (гръцки). Евтим, Евгени, Евлоги, Евангелина са сред имената които са свързани с добро.

eleos - състрадание (гръцки). Тази думичка може да се види в имената Елеонора и Пантелей.

зар - от старославянската дума за светлина. Зарин, Зарко, Лъчезар и повечето имена които завършват на -зар са от старославянските "светли" имена.

злат - злато (славянски). Имената съдържащи този елемент са свързани с пожелание за не толкова материално колкото духовно богатство.

зор - от зора, изгрев (славянски). Най-популярното име с тази етимоголия е Зорница, но в тази категория влизат още Зоран и производните му имена.

i'el/il - Бог (иврит). Габриел, Даниел, Емануил, Михаил, Натаниел, Рафаил, както и Илия, Елисавета са примери за намесата на старозаветния Бог в имената. Подобно на "слав" в славянските имена, "ил" е най-често срещаната частица в имената идващи от иврит.

kalos - хубав (гръцки). Калиник, Калоян, а според някои, Калин и Калина, идват от този корен.

крас - от красив (славянски). Не е трудно да видим защо имена като Красимир се радват на нестихваща популярност.

люб - любов (славянски). Още една от популярните частици в славянските имена.

мил - може да се тълкува като "обичан" или "състрадателен". Дали като представка (Милослав) или като наставка (Людмил), тази думичка се среща в голяма част от славянските имена.

мир - някои го превеждат като "отсъствие на война", но това е още и старославянската дума за "свят". От Боримир до Яромир, частичката "мир" присъства в голяма част от славянските имена.

над - надежда (славянски). Освен Надежда, има много имена започващи с Над-, които влизат в тази категория.

нег - желание от старославянското "нега". Негол, Нягол както и модерните им варианти влизат в тази категория.

nike - победа (гръцки). Гръцката богиня на победата е вдъхновило не само марката Nike, но и Николай и производните му имена.

pan - всичко (гръцки). Пантелей и Панайот са имената въплъщаващи в себе си идеята за нещо "все".

рад - радост (славянски). Рада, Радо и техните форми съдържат в себе си пожелание да носят радост.

светл - светлина (славянски). Светлината се свързва с доброто, затова имената започващи със Светл- се радват на голяма популярност.

слав - от славянското "слава", откъдето произлиза и самата дума "славянин". Заедно с "мир", това е най-използваната съставка на славянските имена.

стои/стой - от глагола "стоя" (славянски). Може да се тълкува като пожелание детето да стои живо, както и да стои (да държи) на думата си. Имената съдържащи това пожелание варират от традиционните Стоил и Стоян до модерните Стоимир и Стоислав.

theos - бог (гръцки). Не е случайно, че много монашески имена - Теодот, Теодоси, Теохар, както и Теодор, Теодора започват с тази думичка.

phil - обичам, харесвам (гръцки). Филип, както и Филомен, Филодот са все хора които обичат нещо.

hannah - благоразположение (иврит). Ана, Анна, Анани и всевъзможните им форми съдържат тази частица.

hare - добро (гръцки). Харитон и Теохар, макар и по-редки имена, съдържат гръцкия вариант на "добр-".

цвет - цвете (славянски). Цветята са символ на красота, пролет, младост; цветя подаряваме за да покажем любов или съчувствие. Като плод на тези много и все добри асоциации имената съдържащи "цвет" са многобройни.

jovilius - наследник на Йов (латински). Йов е гръцкото име на най-главния римски бог Юпитер, а имената започващи с "юл" принадлежат на хората накичили се с титлата наследник на Юпитер.

jaro - пролет (старославянски). Имената Яромир и Ярослав са по-типични за Полша и Чехия, но се срещат и в България.