Български именник

Български имена започващи с буквата "Ч"

Чавдар - хайдушки псевдоним на някогашен войвода - от перс. "големец, сановник". тур. - "ръж", тъй като косата му приличала на ръж

Чана - видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан

Чанко - видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан

Чано - видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан

Чаньо - видоизменено от Вълчан, Стоян или Цветан

Чедомир - старинно име "дете на мира"

Чедомира - старинно име "дете на мира"

Чендо - видоизменено от Черньо

Ченко - видоизменено от Черньо

Череша - от дървото и плода "череша"

Черна - "нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"

Черника - "нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"

Черньо - "нека е черен (грозен), за да не го види злото, но да е жив и здрав"

Чилко - съкратено от Момчил

Чило - съкратено от Момчил

Чинка - съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име

Чинко - съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име

Чино - съкратено от Райчин, Дойчин или друго подобно име

Чуберка - от "чубра" (горска ароматна билка)

Чубра - от "чубра" (горска ароматна билка)

Чубрин - от "чубра" (горска ароматна билка)

Чубрина - от "чубра" (горска ароматна билка)

Чубро - от "чубра" (горска ароматна билка)

Чудомир - "чудо на света"

Чудомира - "чудо на света"

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Чудомира или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.