Български именник

Български имена започващи с буквата "Я"

Ябла
от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Яблан
дърво
Яблана
от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Яблена
от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Ябленка
от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Ябленко
от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко
Ябълка
от дървото и плода "ябълка"
Явор
от дървото "явор"
Явора
Женска форма на Явор
Яворка
от дървото "явор"
Ягода
от "ягода"
Ягодина
от "ягода"
Ягодинка
от "ягода"
Яким
благ
Яко
"да бъде як, силен"
Якул
"да бъде як, силен"
Яна
на старославянски означава също "река". Използвало се е като пожелателно име за дълголетие: "Животът й да бъде дълъг като река" имен ден се празнува на Еньовден -24.06 .Тъй като Янка в остарелия си вид, в миналот в разговорен стил се е изговаряло Енка и оттам се чества на Еньовден.
Янаки
от гръцки произход, умалителна форма на Яни
Янда
далечно видоизменено от Иван
Янета
Яни
от гръцки произход, производно от Йоан, Иван
Яник
далечно видоизменено от Иван
Яника
далечно видоизменено от Иван
Янина
слънце. Далечно видоизменено от Иван. Град в Гърция
Янис
произлиза от Йоанис. Имен ден на 07.01
Янислав
от гръцки произход, слава на свтлината, "ясен"- светлина и славя
Янислав
От Ян. Производно от Янко. Значение - Да прослави светлината
Янислава
Янита
гръцки произход, идва от Яни
Яница
видоизменено от Иван
Янка
далечно видоизменено от Иван
Янко
далечно видоизменено от Иван
Янкул
далечно видоизменено от Иван
Янора
Янулка
Януш
далечно видоизменено от Иван
Янцислав
слава
Янчо
далечно видоизменено от Иван
Яньо
далечно видоизменено от Иван
Ярко
съкратено от Ярослав
Ярослав
старинно име "да има ярка слава"
Ясен
от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен"
Ясена
от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен". Женски род на Ясен. Да бъде висока, силна, здрава
Ясенка
от "ясен"
Ясмина
идва от името Жасмина. Персийски произход - означава "цвете". Празнува на Цветница
Ясна
от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен"
Ястреб
от птицата "ястреб"
Ячо
"да бъде як, силен"

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Ячо или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.