Български именник

Български имена започващи с буквата "Я"

Ябла - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко

Яблан - дърво

Яблана - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко

Яблена - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко

Ябленка - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко

Ябленко - от "яблен" , "яблан" (вид горско дърво). Името също е разновидност на имената Аблена и Абленко

Ябълка - от дървото и плода "ябълка"

Явор - от дървото "явор"

Явора - Женска форма на Явор

Яворка - от дървото "явор"

Ягода - от "ягода"

Ягодина - от "ягода"

Ягодинка - от "ягода"

Яким - благ

Яко - "да бъде як, силен"

Якул - "да бъде як, силен"

Яна - на старославянски означава също "река". Използвало се е като пожелателно име за дълголетие: "Животът й да бъде дълъг като река" имен ден се празнува на Еньовден -24.06 .Тъй като Янка в остарелия си вид, в миналот в разговорен стил се е изговаряло Енка и оттам се чества на Еньовден.

Янаки - от гръцки произход, умалителна форма на Яни

Янда - далечно видоизменено от Иван

Янета -

Яни - от гръцки произход, производно от Йоан, Иван

Яник - далечно видоизменено от Иван

Яника - далечно видоизменено от Иван

Янина - слънце. Далечно видоизменено от Иван. Град в Гърция

Янис - произлиза от Йоанис. Имен ден на 07.01

Янислав - от гръцки произход, слава на свтлината, "ясен"- светлина и славя

Янислав - От Ян. Производно от Янко. Значение - Да прослави светлината

Янислава -

Янита - гръцки произход, идва от Яни

Яница - видоизменено от Иван

Янка - далечно видоизменено от Иван

Янко - далечно видоизменено от Иван

Янкул - далечно видоизменено от Иван

Янора -

Янулка -

Януш - далечно видоизменено от Иван

Янцислав - слава

Янчо - далечно видоизменено от Иван

Яньо - далечно видоизменено от Иван

Ярко - съкратено от Ярослав

Ярослав - старинно име "да има ярка слава"

Ясен - от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен"

Ясена - от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен". Женски род на Ясен. Да бъде висока, силна, здрава

Ясенка - от "ясен"

Ясмина - идва от името Жасмина. Персийски произход - означава "цвете". Празнува на Цветница

Ясна - от "ясен" (светъл) или от дървото "ясен"

Ястреб - от птицата "ястреб"

Ячо - "да бъде як, силен"

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Ячо или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.