Български именник

Български имена започващи с буквата "Л"

Лаванда - Пожелателно име за красота, образувано от име на цвете

Лада - славянска богиня на красотата, любовта и т.н. или видоизменено от Влада, Владо

Ладан - видоизменено от Влада, Владо

Ладана - видоизменено от Влада, Владо

Ладуна - видоизменено от Влада, Владо

Лазар - евр. "бог помага"

Лазарин - също като Лазар

Лазарина - идва от лазар

Лазаринка -

Лазура - от лазур, небе, синева

Лала - видоизменено от Лазар

Лалка - видоизменено от Лазар. Празнува на Лазаровден

Лало - видоизменено от Лазар

Лалуш - видоизменено от Лазар

Лальо - видоизменено от Лазар

Ламбра - от гръцки "велика"

Ланджо - съкратено от Милан

Ланко - съкратено от Милан

Ланчо - съкратено от Милан

Лара - Видоизмемено от Лора и Лада, значи - красивa (старославянски) от името на славянскaта богиня на кpacoтата

Лариса -

Ласка -

Лата - видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин

Латин - от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"

Латина - от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"

Латинка - от народностно име "л а т и н и" или цветето "латинка"

Латун - видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин

Латуша - видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин

Латьо - видоизменено от Злата, Златьо или съкратено от Латина, Латин

Лаукер - Съкратено от Лукер

Леа - лъвица

Леа - Лъвица

Левен - от диал. "л е в е н" - "цвете невен"

Левена - от диал. "л е в е н" - "цвете невен"

Левенка - от диал. "л е в е н" - "цвете невен"

Леда - гръцка богиня на красотата и суетата. Обаяние, чар

Лейла -

Леко - съкратено от Алекси

Леонардо - от великия художник

Лепа - от диал. "л е п" - "хубав"

Лепо - от диал. "л е п" - "хубав"

Лепой - от диал. "л е п" - "хубав"

Лефтера - свобода

Лечо - съкратено от Алекси

Лиана -

Лидия - Св.Лидия, първата християнка в Европа. Лидия била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св.Павел Апостол по време на мисията си в нейния град. Тя и цялото и семейство се обърнали във вярата. Лидия приела Св.Павел Апостол да живее в дома им.( Деян. 16, 14-15). От Лидия (гръцки). Лидия е името на кралство в древна Месопотамия (1200 г. пр.н.е. - 323 г. пр.н.е.), дом на легендарно богатия крал Крез. Първата жена наречена Лидия е християнска мъченица от I в. и според историците това не е истинското й име, а означение че е лидийка, т.е. родом от Лидия. Bъпреки че кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат "лидийци" до доста по-късно. Денят на мчца Лидия е 23 маpт. Празнува имен ден и на 20 май - денят на Св. Лидия - отбелязан е в календара на Св. Синод. В Северна Гърция има селище с това име и близо до него - прекрасен храм и манастир на нейно име и в нейна чест. Иконописецът е сърбин. Разминаването за деня на Св. Лидия вероятно идва от разликите в католическия и православния календар. На иконатата й личи колко красива е тя - излъчва толкова смиреност и нежност.

Лидия - форма на Лидка

Лидияна - от Лидия

Лила - от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия

Лили -

Лилия - Име на цвете - водна лилия - празнува на Цветница

Лилия - от цветето лилия

Лилиян - от цветето "лилияк" или видоизменено от Илия

Лилияна - от цветето "лилияк" или видоизменено от Илия

Лилка - от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия

Лилко - от цветето "лилияк" или видоизменено от Илия

Лило - от цветето "л и л и я к" или видоизменено от Илия

Лиляна - от лиляк(люляк);празнуват на Цветница

Лимонка - От плода лимон

Лина - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име

Линда - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име

Линдо - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име

Линка - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име

Линко - видоизменено от Илия, Малин, Ангелина или друго подобно име

Лирия - цвете

Лия -

Лия - Телица

Лоза - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"

Лозан - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"

Лозана - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"

Лозен - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"

Лозена - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"

Лозина - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"

Лозка - от "лоза", което значи още "род, влака, потомства"

Лозьо - от "л о з а", което значи още "род, влака, потомства"

Лора - 1) от латински "laurus" - лавpoвo дърво 2) разновидност на Лаура; разпространено и по литературен път 3) от името Флора с изпадане на "ф"

Лорин - итал. произход

Лорита -

Лудвиг - св.Лудвиг ІX - крал на Франция,предвожда кръстоносен поход за освобождаването на Светите Земи. Празникът на свети Лудвик е на 25 август

Луиза - царственна

Лука - лат. "от областта Лукания"

Лукан - лат. "от областта Лукания"

Лула - видоизменено от Лука

Лулчо - видоизменено от Лука

Лучия - светлина

Лушка - Произлиза от Лука (женския аналог). Значението на името е светлина. Св. Лука е бил художник и е нарисувал пръв иконата на Света Богородица във вида, в който я виждаме. За това, на 18 октомври, когато се чества Св. Лука е професионалния празник на художниците и архитектите

Лъчезар - "да излъчва зари", лъч от светлината. Лъчезар има имен ден на 28 октомври. Името Лъчезар има славянски корени.

Лъчезара - "да излъчва зари"

Люба - "да бъде любим, да го обичат"

Любен - "да бъде любим, да го обичат"

Любена - да бъде любим, да го обичат. Произлиза от любов

Любика - "да бъде любим, да го обичат"

Любина - "да бъде любим, да го обичат"

Любица - да бъде обичан

Любко -

Любов - Вяра, Надежда и Любов

Любодара - дарява любов

Любозар - "да обича светлината"

Любозара - "да обича светлината"

Любомила - обича любовта

Любомир - "да обича мира". Човек, който обича светът. Идва от руски

Любомира - "да обича мира"

Любослав - "да обича славата"

Любослава - "да обича славата"

Людмил - "да бъде мил на хората"

Людмила - "да бъде мил на хората". Празнува на 16.09 - св. Людмила Чешка

Людовик -

Люпенка - кръстено на дядо си Людмил и баба си Пенка

Люси -

Люсиана -

Люсиен -

Люцка - "людско (чуждо) чедо е, дано бъде по-честито от нас" - заклинателно име близко по значение с Купен и Продан

Люцкан - "людско (чуждо) чедо е, дано бъде по-честито от нас" - заклинателно име близко по значение с Купен и Продан

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Люцкан или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.

Кликнете на буква за да намерите името, което търсите:
 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я