Български именник

Български имена започващи с буквата "П"

Павел
От латински - значението може да се отъждестви с "малък", "скромен", "смирен", "кротък". Празнува на 29 юни (Петровден), но някои именници предпочитат да празнуват на следващия ден - 30 юни.
Павел
Красив и силен
Павел
С името Павел е наречен един от апостолите, единствено защото е бил най-младият. Значенията "скромен", "смирен", "кротък" не само, че не се връзват с характера на апостол Павел, но даже и са противоположни на него.
Павела
Добър приятел
Павла
от латински "малък"
Павлена
Павлета
производно от Павел
Павлин
видоизменено от Павел. Празнува имен ден на 29 юни.
Павлина
видоизменено от Павел. Празнува имен ден на 29 юни.
Пагане
Палвир
Палмена
Палмира
Палома
буквално преведено означава "бяла гълъбица".
Памела
Мед, медовина, сладка като мед (гъцки произход). Имен ден на 6 февруари и 29 юни.
Памелина
Панайот
грц. "всесвети"
Панайот
Пресвят - от гръцки Мария паная (пресвета Мария). Имен ден на 15 август.
Пандо
съкратено от Панайот или от Пантелей
Панко
съкратено от Панайот или от Пантелей
Пано
съкратено от Панайот или от Пантелей
Панталей
Панталей Макариополски
Пантелей
грц. "всемилостив"
Панто
съкратено от Панайот или от Пантелей
Панчо
съкратено от Панайот или от Пантелей
Паола
Паолина
От Павлина(Павел)
Пара
съкратено от Парашкев, Параскева
Параскев
грц. "подготовка за празник"
Параскева
грц. "подготовка за празник"
Парашкев
грц. "подготовка за празник"
Парашкева
грц. "подготовка за празник". Празнува имен ден на 14 октомври.
Паро
съкратено от Парашкев, Параскева
Паруш
(1) Старобългарко име, произлиза от името на хан Аспарух - български владетел и основател на Дунавска България; (2) Съгласно "Ангеловия анализ", името Паруш произлиза от Боруш/Борис; (3) Паруш е кратка форма на имената Парашкев, Параскева; (4) Пар-о-уш - в превод от прабългарски (чувашки език), означава "каменна колона/стълб", около която се строи селище /концентричен принцип за изграждане на Аул/. Името е характерно за "Еркесия" - първата българска граница от Варна през Аетос до Кабиле. Женската форма на името Паруш е Паруша.
Паруша
Женска форма на името Паруш.
Паска
Патрик
Патрисия
Патриция
от гръцки - знатен род. велика, благородна. Празнува имен ден на 29 юни.
паулина
вид цвете
Паун
от птицата "паун"
Пауна
от птицата "паун"
Пауница
от птицата "паун"
Паша
съкратено от парашкева
Пашин
Името Пашин произлиза от "паша" - човек на пашата.
Педро
португалски еквивалент на Петър
Пейко
видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"
Пейо
видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"
Пейчин
видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"
Пейчо
видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"
Пейьо
Пелин
от билката "пелин"
Пелинко
от билката "пелин"
Пело
видоизменено от Петко или от Петър
Пеломира
съставено от божествени мантри и частици Ел, Ом, Ра
Пельо
видоизменено от Петко или от Петър
Пена
съкратено от Петкана или Петрана
Пенина
Съкратено от "Пелин"
Пенка
съкратено от Петкана или Петрана
Пенка
Късна пролет
Пенко
видоизменено от Петър или Петко
Пено
видоизменено от Петър или Петко
Пенчо
видоизменено от Петър или Петко (умалено от Пено - XV век).
Пеньо
видоизменено от Петър или Петко
Пепа
родена в петък - празнува на св. Петка. гр. - царица "Петиня"
Пепи
Съкратено от Петко
Персиана
от хан Персиан
Персиана
Женска форма на Персиан
Перуника
от цветето "перуника"
Перуница
от цветето "перуника"
Петка
от седмичния ден "петък"
Петкан
от седмичния ден "петък"
Петкана
от седмичния ден "петък"
Петко
от седмичния ден "петък"
Петра
видоизменено от Петър - гр. "камък, скала"
Петран
видоизменено от Петър
Петрана
видоизменено от Петър. Празнува имен ден на 29 юни.
Петранка
видоизменено от Петър. Празнува на 29 юни.
Петрия
Камък
Петромила
от св. Петър
Петромира
Петрун
видоизменено от Петър
Петруна
видоизменено от Петър
Петрунка
видоизменено от Петър
Петруш
видоизменено от Петър
Петруша
видоизменено от Петър
Петър
грц. "камък, скала"
Петър
Камък
Петьо
видоизменено от Петър
Петя
Видоизменено от Петър. Празнува имен ден на Петровден - 29 юни.
Петя
пазител: Св. Петка
Пиерпаоло
произлиза от имената на светците Пиетро е Паоло. Именният ден се празнува на 29 юни в чест на Пиетро и Паоло
Пирин
от планината Пирин
Пиринка
от планината Пирин
Пламен
от "пламък" или от "пламенен". Пламен е ново българско мъжко лично име от славянски произход, което има сходно значение със славянското Огнян (Огнен) - свързано е с култа към огнените божества. Към края на 2009 година Пламен е шестнадесетото по разпространеност мъжко име в България, носено от около 41 000 души (1,11% от мъжете).
Пламена
от "пламък" или от "пламенен"
Пламенка
от "пламък" или от "пламенен"
Планимир
Планинка
от планина
Поли
произлиза от Полина
Поликсения
Полина
poly - много (гр.). много като пожелание да има много. Гордост, ум, красота, пари, любов! Преведено от френски (фр. Pauline) Паолина! Празнуват на 29 юни. Полина също има имен ден на 21 юли по италиански календар.
Полислав
многославен
Поля
Поля
Поля е съкратената версия на древногръцкото име Полина, което означава разрушаваща.
Правда
истина
Пресиана
От хан Пресиан
Пресил
"Пре силен" много силен
Пресиян
името е произлиза от народностно име п е р с и , така се е казвал и български владетел живял в периода 836-852 година.
Пресияна
женска форма на Пресиян, народностно име п е р с и , Пресиян се е казвал и български владетел живял в периода 836-852 година.
Преслав
"да бъде преславен"
Преслава
"да бъде преславен", означава пре-славен, каквато е Дева Мария и празнува на 15 август. Също празнува имен ден и на Петровден - 29 юни.
Прода
съкратено от Продан
Продан
"продаден, т.е. Обречен на други, по-честити хора или на манастир, светец, черква и т.н." (когато детето е болнаво или са се боели дали ще оживее)
Продана
"продаден, т.е. Обречен на други, по-честити хора или на манастир, светец, черква и т.н." (когато детето е болнаво или са се боели дали ще оживее)
Продьо
съкратено от Продан
Пройко
видоизменено от Продан
Пройно
видоизменено от Продан
Пройо
видоизменено от Продан
Пройчо
видоизменено от Продан
Пролет
Пролетка
очаквана и желана като пролетта
Първа
"да бъде пръв, първенец в живота"
Първан
"да бъде пръв, първенец в живота"
Първана
"да бъде пръв, първенец в живота"
Първена
"да бъде пръв, първенец в живота"
Първи
"да бъде пръв, първенец в живота"
Първо
"да бъде пръв, първенец в живота"
Първолета
Първул
"да бъде пръв, първенец в живота"

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Първул или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.