Български именник

Ден на оръжейника в българската армия - 18 Ноември


Чества се със заповед на министъра на отбраната от 18 ноември 1968 г.