Български именник

Ден на служителя в държавната администрация - 23 Юни


Обявен с Решение 48 на Министерски съвет от 27 януари 2006 г.