Български именник

Световен ден на пулмоналната хипертония - 05 Май


5 май е световен ден на пулмоналната хипертония – едно рядко срещано заболяване, което засяга едновременно два от най-важните органи в тялото – белия дроб и сърцето.

Целта на глобалната информационна кампания е всяка година, в периода от 5 до 31 май, съвместно да се работи за повишаване на обществената осведоменост за това заболяване и да се изрази солидарност към пациентите, живеещи с пулмонална хипертония. Информираността може да помогне на хората по целия свят да получат навременна и точна диагноза и шанс да повишават качеството и продължителността на своя живот.

В международен план инициатори на отбелязването на Световния ден на пулмоналната хипертония са Европейската асоциация по пулмонална хипертония, Американската и Латиноамериканската асоциации по пулмонална хипертония. България е представена с инициативи на местно ниво, организирани от Сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония” и Сдружение „Асоциация Пулмонална Хипертония“.