Български именник

Световен ден на колелото - 03 Юни


Световният ден на колелото е определен от Организацията на обединените нации (ООН) и се отбелязва на 3 юни всяка година. През април 2018 година, Генералната асамблея на ООН приема резолюция, с която 3 юни се обявява за Световен ден на колелото. Това решение е било взето с цел да се насърчава ползотворното използване на колелата като средство за превоз, както и да се привлече повече внимание към ползите от тяхното използване в подкрепа на устойчива мобилност, здраве и екологична среда.

Световният ден на колелото е свързан с организирането на различни събития, като например: публично колоездене, конференции и семинари, кампании за осведомяване, велоизложения и демонстрации, обществени кампании и състезания.

Това са само някои от множеството събития, които се организират по света по повод Световния ден на колелото. Отбелязването на този ден има за цел да насърчи хората да променят своите навици за превоз и да включат колоезденето в ежедневието си.