Български именник

Световен ден за безопасността на храните - 07 Юни


За пръв път през 2019г. Световният ден за безопасност на храните се отбелязва на днешната дата, 7-ми юни. На общо събрание на Организацията на обединените нации през декември 2018г., този ден е избран за Ден на хранителната безопасност с мотото "Безопасността на храните е работа на всеки".

Световната здравна организация (СЗО), в сътрудничество с Организацията за храни и земеделие на ООН подпомага страните членки на организацията в усилието да отбележат Световния ден на безопасността на храните през 2019г. и в идните години.