Български именник

Празник на българската жандармерия - 26 Юли


На 26 юли е професионален празник на служителите от национална служба “Жандармерия”. Празникът е определен с Решение на Министерския съвет от 6 юни 2002 г.

На 26-ти юли 1881 г. Александър Батенберг издава указ за Привременен устав за устройството на жандармерията. До септември 1944 г. службата е разформирана и възстановявана три пъти. От 1948-а до 1961 г. службата съществува като „Вътрешни войски” - формирана по съветски модел. През 1985 г. е създадена Национална служба „Вътрешни войски”, като нова структура за осигуряване на вътрешния ред.

Със Закона за МВР от 1997 година Национална служба „Вътрешни войски” е преобразувана в Национална служба „Жандармерия”, като специализирана охранителна и оперативно-издирвателна служба на МВР за охрана на стратегически и особено важни обекти, борба с терористични и диверсионни групи, охрана на обществения ред и борба с престъпността.

От 1 октомври 2004 г. службата е напълно професионализирана.