Български именник

Международен ден на младежта - 12 Август


Международният ден на младежта се отбелязва за първи път на 12 август 2000 година. Обявен е с резолюция на Генералната асамблея на ООН на 17 декември 1999 г. по предложение на Всемирната конференция на министрите по делата на младежта, състояла се в Лисабон от 8 до 12 август 1998 година.

В България празникът се чества от 2007 година. Чрез различни обществени и художествени прояви денят насочва вниманието към проблемите на младите хора, както и към тяхното участие в световните инициативи за опазване на околната среда, развитието на лидерските им умения и включването им в каузи с международно значение.