Български именник

Световен ден на фотографията - 19 Август


На 19 август 1839 г. фотографията е призната от Френската академия на науките и изящните изкуства. Тогава е направено официално представяне на фотографския процес от френския изобретател фотограф Луи Дагер пред академията. Френското правителство купува патента и го прави публично достояние.

Инициатор за обявяване на 19 август за световен ден на фотографията е младият австралийски фотограф Корске Ара. Празникът стартира през 2010г., когато за участие в него се регистрират 250 души.

Фотография се нарича процесът на създаване на изображения на съществуващи обекти с помощта на светлината. Терминът произлиза от гръцките думи фос (светлина) и графо („пиша“).

Опитите за „фотографиране” датират още от времето на Леонардо да Винчи, но за рожден ден на фотографията се счита 1799, когато Томас Уеджуд прави примитивен фотоапарат с надеждата да получи снимки. Отказва се от проекта, тъй като изображението много скоро избелявало.

Първата успешна фотографска снимка е от 1826 г. и е дело на френския изобретател Жозеф Нисефор Ниепс. Той експонирал осем часа при силна слънчева светлина, а за фотографска плака използвал полирана калаено-оловна плочка.

Фотографията навлиза широко на потребителския пазар през 1901 г. с представянето на известни модели фотоапарати, а през 1925 г. се появява първият апарат „Лайка” (Leica) с 35 мм черно-бял филм, какъвто се ползва и до днес.

В България фотографията навлиза много скоро след създаването й. Още по време на турското робство тя съществува у нас. Известни са снимките на българските революционери. Апостолът на свободата Васил Левски е търсен от турската полиция по негова фотография. Първата известна снимка на българи е от 1842-1843 година. На нея са фотографирани във Виена възрожденецът Тодор Минков с майка си. Фотографията вероятно е направена от българина Анастас Йованович.

В България художествената фотография е призната за изкуство през 1957 г. През 1959 г. в Техникума по графика (Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография) е открито редовно и задочно обучение по фотография.

От 1993 г. фотографията започва да се изучава като отделна специалност в катедрата “Филмово и телевизионно операторство и фотография” на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ).