Български именник

Ден на миньора - 18 Август


Цар Фердинанд определя 18 август за Ден на миньора по предложение на пернишките въглекопачи. В деня на успението на Св. Иван Рилски се отдава почит и уважение към труда на миньорите, осигуряващи ценни суровини за хората.

Определянето за патрон на българските миньори на Свети Иван Рилски е закономерно. Най-българският светец притежава характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

През 1994 г. с постановление на Министерския съвет, честването на празника е възстановено. Българската минна гилдия прави всичко възможно да отбелязва този ден и да напомня на обществото за ролята и мястото на минната промишленост в икономическото развитие на страната. Отрасълът дава около 5% от Брутния вътрешен продукт на страната.

В района на Средногорието се намират три от основните структуроопределящи предприятия на отрасъла – „Елаците-Мед” АД, „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД и „Асарел-Медет” АД. Те в голяма степен определят тенденциите в развитието на минно-добивното производство. Техен основен приоритет е подготовката на бъдещи кадри за производството. Минните компании редовно приемат на летни производствени стажове ученици и студенти и подкрепят дуалното обучение.