Български именник

Световен ден на енергийната ефективност - 05 Март


Води началото си от 2004 г. и популяризира енергийната ефективност като един от начините за опазване на околната среда.