Български именник

Мален - значение, произход и имен ден

от "м а л ъ к" - мил, любим