Български именник

Меруда - значение, произход и имен ден

от "м е р у д и я" (ароматна билка)