Български именник

Милева - значение, произход и имен ден

от "м и л" - обичен