Български именник

Милевой - значение, произход и имен ден

от "м и л" - обичен