Български именник

Мирьо - значение, произход и имен ден

от "м и р , м и р е н" или съкратено от Любомир, Славомир или друго подобно име