Български именник

Модра - значение, произход и имен ден

от диал. "м о д ъ р" - "тъмно син" - със сини очи, синеок