Български именник

Микаел - значение, произход и имен ден

видоизменено от Михаил