Български именник

Моско - значение, произход и имен ден

видоизменено от евр. Моисей