Български именник

Нануш - значение, произход и имен ден

видоизменено от Найден, от Атанас или Иван