Български именник

Нойо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной