Български именник

Нойко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Новак, Новко или от библейското име Ной