Български именник

Нонка - значение, произход и имен ден

произволно видоизменение от Иван, Новак, Никола, Йоно или друго подобно име.