Български именник

Пейчин - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петър или от Петко, преосмислено с "пея"