Български именник

Пело - значение, произход и имен ден

видоизменено от Петко или от Петър