Български именник

Пламена - значение, произход и имен ден

от "пламък" или от "пламенен"