Български именник

Пройко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Продан