Български именник

Пройо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Продан