Български именник

Рудьо - значение, произход и имен ден

от диал. "р у д" - хубав