Български именник

Недислав - значение, произход и имен ден

Смесено от Слави и Недко или видоизменено от Недялко