Български именник

Русин - значение, произход и имен ден

от "рус", "русокос"