Български именник

Сивко - значение, произход и имен ден

"да не му напакостят сиви, зли очи, да не го урочасат"