Български именник

Спаса - значение, произход и имен ден

от старинното "с п а с" - спасител