Български именник

Спиридон - значение, произход и имен ден

може би от грц. "дарено зърно". духовен дар от лат. spiritus donum