Български именник

Спиро - значение, произход и имен ден

От грц. "дарено зърно", форма на Спирос (гръцко)