Български именник

Сребро - значение, произход и имен ден

от благородния метал "сребро"