Български именник

Сребрен - значение, произход и имен ден

от благородния метал "сребро"