Български именник

Струна - значение, произход и имен ден

навярно видоизменено от Струма