Български именник

Събко - значение, произход и имен ден

съкратено от Съботин