Български именник

Донимира - значение, произход и имен ден

Съставно: видоизменено от Андон + "мир" - свят