Български именник

Хито - значение, произход и имен ден

видоизменено от Христо