Български именник

Цано - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо


Цано празнува имен ден на

27 Декември - Стефановден