Български именник

Цандьо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стоян, Стамен, Станчо