Български именник

Цветелина - значение, произход и имен ден

Произходът на името е славянски и идва от думата “цвете”. Видоизменено от Цветан.
- лъчезарен, весел енергичен.
Празнува на Цветница.


Известни българи с име Цветелина

Снимка на Цветелина Янева - певицаЦветелина Яневапевица
Снимка на Цветелина Найденова - гимнастичкаЦветелина Найденовагимнастичка
Снимка на Цветелина Цекова - блогъркаЦветелина Цековаблогърка
Снимка на Цветелина Грахич - Цветелина Грахич
Снимка на Цветелина Бориславова - предприемачЦветелина Бориславовапредприемач
Снимка на Цветелина Спиридонова - лекарЦветелина Спиридоновалекар

Цветелина празнува имен ден на

28 Април - Цветница, Връбница