Български именник

Цойко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стойо, Стойко, Стоян